Tere tulemast Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituudi kodulehele!


Eesti Mereinstituut on kaasaegne teadusasutus, mille põhiliseks ülesandeks on Eesti mereuuringute pikkade traditsioonide jätkamine ja valdkonna arendamine nii Eestis kui kogu Läänemere regioonis.Tegemist on Eesti suurima mereuuringuid teostava organisatsiooniga, mis on regionaalseks sihiseadjaks mitmetes mereuuringute valdkondades. Uurimisvaldkondade laia spektriga kaetakse teemad merevee füüsikast bioloogiani, omades enamustes valdkondades Eesti jaoks unikaalset ekspertiisi ja kvalifikatsiooni.

Eesti Mereinstituut on õppebaasiks merebioloogilise suunitlusega kraadiõppele ning areneb aktiivselt süvendatud, laiahaardelise mereteemalise kõrgharidus programmi suunas.

Viimasel aastakümnel eriti aktiivselt arenenud mereteadus Eestis on tõstnud Eesti teaduse tuntust nii Läänemere piirkonnas kui laiemalt Euroopas. Olles oma olemuselt väga rahvusvaheline on loomulik, et kaasaegsed mereuuringud teostatakse kõrgel tasemel ja tihedas koostöös spetsialistidega teistest Läänemere äärsetest riikidest ja kaugemaltki. Eesti mereteadlaste edu rahvusvahelisel tasemel väljendub nii kõrgetasemeliste teaduspublikatsioonide kui rahvusvaheliste projektide arvu jätkuvas kasvus. Samas moodustab suure osa mereinstituudi tegevusest ka kohalike, Eesti jaoks tähtsate teadusprobleemide lahendamine.

Loodame, et leiate meie kodulehelt vastused teid huvitavate küsimustele või vähemalt leiate kontakti teid huvitava teema erialaspetsialistidega.

Markus Vetemaa,
direktor