Läänemeri

Läänemeri on maailma suuruselt teine riimveekogu Musta mere järel.
Läänemere ulatus ida-lääne suunas on rohkem kui 1200 km, Soome lahest Kattegatini ning põhja-lõuna suunas rohkem kui 1300 km, Odra lahest Botnia laheni. Läänemere pindala on 415 266 km2 ja selle vee maht on umbes 21 000 km3.

Valgala, mille pindala on 1 745 100 km2, hõlmab 9 riiki, mis piirnevad Läänemerega ja 5 riiki, mis ei oma otsest riigipiiri Läänemerega. Ligi 48% valgalast on kaetud metsaga, 20% on põllumaa, 17% on avalik mittetootlik maa ning 8% on raba. Läänemere valgalal elab umbes 85 miljonit inimest.

Traditsiooniliselt jagatakse seda viieks
merepiirkonnaks:


• Belti meri-Kattegat (kaasa arvatud Sund) Läänemere lääne osas;
• Ava-Läänemeri, kuhu kuuluvad Arkona meri, Bornholmi meri ja Gotlandi meri;
• Põhjalaht, kuhu kuuluvad Ahvenameri, Saaristomeri, Botniameri ja Botnia laht;
• Soome laht;
• Liivi laht.

Rannaala mõju merele sõltub põhiliselt jõgede sissevoolu hulgast. Peamised sissevoolud tulevad Neeva, Visla, Nemunas, Oder, Daugava jõgedest, kusjuures Neeva jõgi annab 20% terve Läänemere magevee sissevoolust (keskmine aasta äravool on  2500 m3/s).

Tekst: Ecology of Baltic Coastal Waters. Ecological studies 197.