Ihtüoloogilise terminoloogia komisjon

Korrastamaks eestikeelset kalateaduse oskussõnastikku alustas Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituudi juures 2014. aastal tööd ihtüoloogilise terminoloogia komisjon. Lisaks Mereinstituudi teadlastele on töösse kaasatud ka spetsialistid Eesti Keele Instituudist, MTÜ Loodusajakiri ajakirja Horisont keeletoimetusest ning Tartu Ülikooli Kultuuriteaduste ja kunstide instituudist.
Komisjoni esmaseks prioriteediks on eestikeelsete kalanimetuste andmebaasi korrastamine ning eestikeelsete nimetuste väljatöötamine kalaliikidele, millel eestikeelne nimetus seni puudub. Haridus- ja Teadusministeeriumi rahastatud Eestikeelse terminoloogia programmi 2013-2017 toetusel käesolevaks hetkeks koostatud andmebaas, kus on eestikeelne nimetus on ära toodud 8240-le taksonile. Komisjoni töö senised tulemused tehakse kättesaadavaks internetipõhistes andmebaasides TERMEKI (http://term.eki.ee/ - tegu on Eesti Keele Instituudi poolt hallatava eestikeelse terminoloogia andmebaasiga) ning PlutoF (plutof.ut.ee – tegu on bioloogilise taksonoomia andmebaasiga).

Ihtüoloogilise terminoloogia komisjoni kuuluvad:

Lauri Saks (Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituut) (lauri.saks@ut.ee)
Aare Verliin (Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituut) (aare.verliin@ut.ee)
Arno Põllumäe (Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituut)
Kristiina Jürgens (Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituut)
Kadri Tüür (Tartu Ülikooli Kultuuriteaduste ja kunstide instituut)
Mari Kendla (Eesti Keele Instituut)
Signe Siim (MTÜ Loodusajakiri ajakirja Horisont keeletoimetus)