Struktuur ja kontaktid

• Administratsioon ja üldpersonal (direktor Markus Vetemaa; +372 515 3269, teadusdirektor Jonne Kotta; +372 5056583, +372 671 8935)
• Meresüsteemide osakond (juhataja Robert Aps; +372 671 8942, +372 506 2597)
• Merebioloogia osakond (Georg Martin; +372 671 8936)
• Kalabioloogia ja kalanduse osakond (Markus Vetemaa; +372 515 3269 (5096)
• Pärnu osakond (Eerik Kurs; kipper-mehaanik +372 521 5533)
• Kaugseire ja mereoptika osakond (Tiit Kutser; +372 671 8947 )
• Kalanduse teabekeskus (Toomas Armulik; +372 5039276)
 

Mereinstituudi kõik töötajad koos kontaktandmetega Tartu Ülikooli isikkoosseisu lehel