Meresüsteemide osakond

Juhataja: Robert Aps, PhD


Osakonna süsteem-teoreetilised multidisciplinaarsed teadusuuringud keskenduvad inimtegevusest tuleneva merekeskkonna riski hindamisele ja ohutuse tagamisele kaasa arvatud veebipõhise otsustustoe loomine naftareostuse ohjamiseks rannikumeres (Next Generation SmartResponse Web).

Peamised uurimisteemad:
- süsteem-teoreetilise lähenemise (System Theoretic Accident Modelling and Processes, STAMP) rakendamine merenduse valdkonnas
- STAMP-Mar kontseptsiooni ja selle rakenduste arendamine (navigatsiooni dünaamiline ohutuse tagamine)
- Next Generation SmartResponse Web otsustustoe arendamine
- mereruumi planeerimisega seonduva keskkonnariski ohjamine
- mereruumi planeerimisel ilmnevate piiri- ja sektoriüleste probleemide analüüs ja ettepanekud probleemide lahendamiseks
- veebipõhise operatiivse otsustustoe (Operational Decision Support System, ODSS) loomine ja rakendamine vesiviljeluse valdkonnas
- Läänemere regiooni merekultuuripärandi hoidmine

Osalus projektides: BONUS STORMWINDS, Baltic LINes, Plan4Blue, Baltic Blue Growth, BalticRIM