Pärnu osakond

Pärnu osakond tagab välitööde ja eksperimentaalbaasi tugiteenused Pärnus ja Liivi lahel. Käitab mereinstituudi aluseid (veesõidukeid) ja haldab välibaase. Teeb aastaringseid katsepüüke kaugemates ja/või juhuslikes punktides ning täidab muid baaside haldamisega ja välitööde läbiviimisega seotud tööülesandeid.