Nõukogu

LOMI teadusnõukogu koosseis

Esimees: Markus Vetemaa, instituudi direktor, vanemteadur, nõukogu esimees 
Liikmed: Robert Aps, vanemteadur, osakonna juhataja,
Jonne Kotta, juhtivteadur, teadusdirektor,
Redik Eschbaum, teadur,
Tiit Kutser, juhtivteadur, osakonna juhataja,
Georg Martin, juhtivteadur, osakonna juhataja,
Tiina Paalme, vanemteadur,
Lauri Saks, vanemteadur,
Anneliis Peterson, nooremteadur, teadussekretär,
Kristjan Herkül, vanemteadur,
Toomas Saat, professor.

Koosseis kehtib alates 01.07.2018 kuni 30.06.2023

dekaani korraldus 13.06.2018 nr.1-9.1/LT/1047