Raamatukogu üldinformatsioon

Asume: Mäealuse 14, 12618 Tallinn

Alates 01.08.2017 peab raamatukogu Kristina Tiivel, kristina.tiivel@ut.ee, tel. +372 671 8976; +372 671 8908
Eesti Mereinstituudi moodustamisega 1992 aastal ühendati Kalandusinstituudi ning Eesti TA Ökoloogia ja Mereuuringute Instituudi raamatukogude fondid. Raamatukogu komplekteerib kalanduse, ihtüoloogia, hüdrobioloogia, okeanograafia ja keskkonnakaitse temaatilist kirjandust. Püüame võimalikult täiuslikult komplekteerida Eesti siseveekogusid ja Läänemerd hõlmavaid publikatsioone. Teaduskirjandust komplekteeritakse lähtuvalt teadustöö jooksvatest vajadustest. Välismaal avaldatud teadusteavikute soetamine toimub instituudi teadlaste initsiatiivil (konkreetse teadustöö täitmiseks vajalik kirjandus); maksmine toimub projektide rahalistest vahenditest. Raamatukogus on võimalik teha otsinguid online režiimis maailma kõige mahukamas veekeskkonnaalases bibliograafilises andmebaasis ASFA (Aquatic Sciences and Fisheries Abstracts).

NB. Raamatukogu kataloog on  kättesaadav Eesti teadusraamatukogude ühises elektronkataloogis ESTER www.ester.ee .

1994. aastal ühines Eesti Mereinstituudi raamatukogu Euroopa magevee- ja mereuuringute ning nende haldamisega tegelevate asutuste raamatukogude liiduga (EURASLIC), mis on rahvusvahelise veealase raamatukogude ja infokeskuste assotsiatsiooni (IAMSLIC) regionaalne grupp. Ülemaailmne veekeskonna-alaste raamatukogude ühine infosüsteem võimaldab tellida instituudi teadustöötajatele oma fondides puuduvate publikatsioonide koopiaid välismaa partnerraamatukogudest.